Boží Tělo 2017

V neděli 18.6. se v naší bouzovské farnosti konala slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Zde můžete zhlédnout fotografické ohlédnutí:

Noc kostelů 2017

V pátek 9.6. se naše farnost zapojila do Noci kostelů, kdy se místní chrámy otevírali všem návštěvníkům k nahlédnutí. My jsme zvolili variantu nerušené možnosti prohlídky kostela sv. Gotharda s případnou tichou adorací. Kostel byl nasvícen pouze svícemi což s tiše hrajícím gregoriánským chorálem vyvolalo neopakovatelnou povznášející atmosféru. Kostel bylo možno navštívit od 17.00 do 22.00 čehož využilo nemalé množství přespolních návštěvníků.

Pastorační rada 5.6.2017

V pondělí 5. června byla po mši svaté uspořádána na faře pastorační rada. Byla projednána následující témata:

 

Pátek 9.6. – Noc kostelů
I letos se zapojí do celostátní akce naše farnost. Kostel bude otevřen pro širokou veřejnost mezi 17.00 – 20.00 k tiché návštěvě.

Neděle 18.6.- Slavnost Božího Těla
V neděli 18.6. bude v 9.30h v naší farnosti slavena Slavnost Těla a Krve Páně. Již tradičně k ní patří průvod obcí se zastavením u čtyř oltářů a požehnáním obci a občanům.

Pátek 30.6. – Opékačka na farní zahradě
V pátek 30.6. v 18.00h bude sloužena dětská mše svatá na závěr školního roku. Po ní bude “opékačka” na farní zahradě. Paralelně proběhne táborová porada pro rodiče, kteří jedou s malými dětmi na farní tábor.

Čtvrtek 6.7. – Březina
Ve čtvrtek 6. 7. v 15.00h bude v Březině v tamní kapličce sloužena mše svatá.

Čtvrtek 20.7. – úklid kostela sv. Máří Magdaleny
Provedeme úklid hřbitovního kostela sv. Máří Magdaleny před chystanou poutí.

Neděle 23.7. – POUŤ K SV. MÁŘÍ MAGDALENĚ
Srdečně zveme na poutní mši svatou ke sv. Máří Magdaleně. Mše sv. se koná v 9.30hod. Mše sv. v kostele sv. Gotharda (pod hradem) ten den nebude.

Sobota 5.8. – Olešnice
V sobotu 5.8. v 15.00h bude v Olešnicích v tamní kapličce sloužena mše svatá.

Sobota 12.8. – Hvozdečko
V sobotu 12.8. v 17.00h bude ve Hvozdečku v tamní kapličce sloužena mše svatá. Dle aktuální situace (plánovaná rekonstrukce kapličky) bude mše svatá sloužena uvnitř kapličky nebo na venkovním prostranství.

Neděle 27.8. – FARNÍ DEN
V neděli 27.8. proběhne v naší farnosti Farní den. Mše svatá bude sloužena vyjímečně ve 14.00h. Po ní proběhne na farním dvoře společné posezení.

Příští pastorační rada bude 16.8. po mši sv.

Ohlédnutí za Sousedským posezením 2017

Sousedské posezení proběhlo v neděli dne 7. května u příležitosti bouzovské pouti a dne matek. Maminky dostali od přítomných mužů ke svému svátku malou kytičku a děti si mohli „zadovádět“ na skákacím hradu. Celé posezení se neslo v příjemné sousedské atmosféře.
Na organizaci se podílela ŘKF Bouzov a Místní organizace KDU-ČSL Bouzov. Akci finančně podpořila Obec Bouzov, za což jí, zejména jménem dětí, patří upřímné díky.

 

Pouť ke sv. Gothardovi a Sousedské posezení

V Neděli 7.5. oslavíme na Bouzově poutní mši svatou ke cti svatého Gotharda, kterému je zasvěcen místní chrám.

Začátek slavnosti je v 9.15h, kdy se vyjde liturgickým průvodem z náměstí obce do kostela sv. Gotharda.

Odpoledne pak na náměstí obce v 15.00h proběhne Sousedské posezení u příležitosti místní pouti a dne svátku matek.
Skákací hrad pro děti zdarma a malá kytička pro maminky. Srdečně zveme širokou věřejnost!!

 

Pořad bohoslužeb na velikonoce 2017

Pořad bohoslužeb na Velikonoce 2017 v Bouzově, Bílé Lhotě, Chudobíně, Luké, Měrotíně a Náměšti na Hané:
Velikonoční bohoslužby 2017
Farnost /
kostel
Zelený čtvrtek (13.4.) Velký pátek
(14.4.)
Vigilie
Bílá sobota
(15.4.)
Neděle
Zmrtvýchvstání
Páně
(16.4.)
Pondělí
velikonoční
(17.4.)
Bílá Lhota 15.50 15.50 16.30 10.45 9.30
Bouzov 18.00 17.45 21.30 9.15 8.30
Chudobín 15.00 15.00 X 11.05 11.05
Luká 18.00 18.00 20.00 8.00 8.00
Měrotín 16.45 16.45 19.00 7.30 7.30
Náměšť n. H. 16.30 16.30 16.30 9.30 9.30

 

Letní stanový tábor v Protivanově

Milí rodiče, milé děti,

prázdniny jsou sice ještě daleko, ale už teď se můžete přihlásit na letní stanový tábor v Protivanově pro rodiče a prarodiče s dětmi od 1 roku do 7 let. Tábořit budeme ve stanech na louce u Protivanovského mlýna. Tábořiště je v přírodě bez elektriky a moderních vymožeností. Můžete se přihlásit pomocí přiložené přihlášky, uzávěrka je do 31. 5. 2017. Přihlášky jsou závazné. Cena tábora je 900,- Kč za osobu (dospělou i dítě bez rozdílu věku). Peníze budeme vybírat na setkání rodičů s organizátory tábora, které proběhne koncem června na faře na Bouzově, nebo je po dohodě můžete zaslat na účet. Pokud budete potřebovat doklad pro zaměstnavatele na čerpání příspěvku, oznamte to včas a po zaplacení vám bude doklad předán.

Uvítáme pomoc rodičů (hlavně tatínků) při stavbě tábora – v sobotu 1. 7. 2017 od 8,00 hodin, nebo na bourání tábora v sobotu 26. 8. 2017 opět od 8,00 hodin, sraz je přímo na tábořišti! Je opravdu potřebné, aby rodiče pomohli buď se stavbou, nebo s bouráním, dle vašich možností. Může se vás domluvit víc do jednoho auta, ať nejedete každý sám, svou pomoc, prosím, nahlaste organizátorům a domluvíme se podrobněji, abychom věděli, kdo od nás pojede. Na stavbu i na bourání by mělo přijet pomoct nejméně 1 auto (cca 4 osoby).

Termín tábora: 21. 8. – 25. 8. 2017 (začínáme v pondělí příjezdem od 9:30 – 10:30 hodin a rozloučíme se v pátek po snídani, po úklidu tábořiště)

Příjem přihlášek: Marcela Foltasová, Bouzov 70, 783 25, e-mail: foltasovic(at)seznam.cz, tel.č. 725611928

 

PŘIHLÁŠKA

PLAKÁT

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 v našich farnostech

Bílá Lhota, Bouzov, Chudobín, Luká, Náměšť n. H., Měrotín

 

OBEC Částka v Kč
Bílá Lhota 4 364
Hradečná 4 515
Hrabí 4 530
Měník 2 852
Mladeč 5 905
Slavětín 4 420
Měrotín 7 728
Bouzov, Doly 17 977
Kovářov 2 405
Podolí 3 563
Hvozdečko 3 371
Kozov, Blažov, Kadeřín, Svojanov, Bezděkov 10 941
Olešnice 3 863
Luká 13 607
Ješov 4 945
Veselíčko 1 900
Haňovice 10 073
Náměšť 46 696

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi a na rozvoj charitních projektů.

Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.

 

Výsledek za litovelsko a konicko naleznete zde…