Noc kostelů 2017

V pátek 9.6. se naše farnost zapojila do Noci kostelů, kdy se místní chrámy otevírali všem návštěvníkům k nahlédnutí. My jsme zvolili variantu nerušené možnosti prohlídky kostela sv. Gotharda s případnou tichou adorací. Kostel byl nasvícen pouze svícemi což s tiše hrajícím gregoriánským chorálem vyvolalo neopakovatelnou povznášející atmosféru. Kostel bylo možno navštívit od 17.00 do 22.00 čehož využilo nemalé množství přespolních návštěvníků.