Závěr školního roku 2016/2017

Na závěr školního roku 2016/2017 byla v pátek 30.6. v kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá a po ní proběhla již tradičně „opékačka“ na farní zahradě.

Paralelně proběhla táborová porada s rodiči dětí, kteří na závěr prázdnin jedou na společný tábor.