Příprava na bouzovský jarmark 2017

V sobotu 25.11. se na faře sešly místní děti se svými rodiči, aby připravily něco dobrého na Misijní jarmark konaný v rámci rozsvícení stromečku v prvním adventním víkendu na náměstí obce Bouzov. Panovala spokojená a tvořivá atmosféra…

Misijní jarmark®
Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale je možností mezigenerační spolupráce ve farnostech. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací. Misijní jarmark® může být navázán na společenskou událost, setkání, bohoslužbu, které následně přidá i rozměr pomoci nejchudším… z webu PMD