Mše svatá za arcivévodu Evžena

V neděli 31.12.2017 byla v bouzovské farnosti sloužena zádušní mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka. Mše svatá byla již tradičně sloužena u výročí jeho úmrtí ( † 30. prosince 1954). Arcivévoda Evžen byl velmi výraznou postavou historie Řádu a nesmazatelně se do ní zapsal nejen péčí o historické památky, ale také podporou charitativní a pastorační činnosti bratří a sester Německého řádu.

Po mši svaté, které se účastnila řada hostů a i zástupci Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství, familiáři Německého řádu rozdávali přítomným čaj s perníčky s iniciály EH (Evžen Habsburský). © Za fotografie děkujeme: Pavel Aligátor Nenkovský.

Ohlédnutí za Mikulášskou nadílkou

V naší farnosti ve spolupráci s obecním úřadem proběhlo v neděli 3. prosince setkání se svatým Mikulášem. Jako každý rok, i letos, nás navštívil svatý Mikuláš. Spolu s anděly přišel do bouzovského kostela na nedělní mši svatou, aby obdaroval děti, které si pro něj připravily básničky a písničky. Při odchodu z kostela musely nejen děti, ale i dospělí projít peklem, které se objevilo před kostelem. Bez rozdílu věku museli všichni stoupnout na čertovskou váhu, aby mohly být zváženy jejich hříchy. Vyhnout se váze, čerti nikoho nenechali a každého si označili mourem a sazemi. Naštěstí nikdo nebyl čerty odnesen a všichni se vrátili do svých domovů k nedělnímu obědu. Děti překonaly strach z čertů a za odměnu si odnesly balíček plný sladkostí.

Ohlédnutí za adventním Misijním jarmarkem 2017

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se zapojili a něco dobrého upekli na Misijní jarmark, který se pořádal v rámci rozsvícení vánočního stromu na náměstí Bouzova v sobotu 2. prosince. Vše co se upeklo se i prodalo. Vyzískalo se 8.300 korun, které poputují prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc chudým dětem v misijních zemích. Všem dárcům velkým i malým za jejich ochotu pomáhat upřímné Pán Bůh zaplať!