Ohlédnutí za adventním Misijním jarmarkem 2017

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se zapojili a něco dobrého upekli na Misijní jarmark, který se pořádal v rámci rozsvícení vánočního stromu na náměstí Bouzova v sobotu 2. prosince. Vše co se upeklo se i prodalo. Vyzískalo se 8.300 korun, které poputují prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc chudým dětem v misijních zemích. Všem dárcům velkým i malým za jejich ochotu pomáhat upřímné Pán Bůh zaplať!