Ohlédnutí za Mikulášskou nadílkou

V naší farnosti ve spolupráci s obecním úřadem proběhlo v neděli 3. prosince setkání se svatým Mikulášem. Jako každý rok, i letos, nás navštívil svatý Mikuláš. Spolu s anděly přišel do bouzovského kostela na nedělní mši svatou, aby obdaroval děti, které si pro něj připravily básničky a písničky. Při odchodu z kostela musely nejen děti, ale i dospělí projít peklem, které se objevilo před kostelem. Bez rozdílu věku museli všichni stoupnout na čertovskou váhu, aby mohly být zváženy jejich hříchy. Vyhnout se váze, čerti nikoho nenechali a každého si označili mourem a sazemi. Naštěstí nikdo nebyl čerty odnesen a všichni se vrátili do svých domovů k nedělnímu obědu. Děti překonaly strach z čertů a za odměnu si odnesly balíček plný sladkostí.