Hodová mše svatá na Dolech a požehnání opraveného kříže

V neděli 9.9. byla na Dolech sloužena hodová mše svatá, po níž byl požehnán opravený kříž.