Přehled na Vánoce 2018

Pořad vánočních bohoslužeb

Farnost 24. 12. 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1.
Bouzov 21:00 9:00 9:00 9:00
Chudobín 16:00 10:30 10:30 16:30 11:45
Luká 24:00 9:00 9:00 18:00 10:30
Měrotín 22:30 7:30 7:30 8:00

Jesličková hra Bouzov – 24.12.2018

14:00 hod v bouzovském kostele začínáme naše Putování do Betléma. Přijďte se podívat, jak to tehdy bylo, když se narodil Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známé koledy. Postavit si figurku do Betléma. A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.


Pozvánka na mši za arcivévodu Evžena

srdečně zveme na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Mše svatá se koná v neděli 30. prosince u příležitosti 64. výročí jeho úmrtí. Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní i koledy…


Tříkrálový koncert Bouzov – 6.1.2019

17:00 hod v Radničním sále. Zazní skladby Henryho Purcella, Johanna Sebastiana Bacha, Edvarda Griega, Petera Warlocka, Edwarda Elgara v podání Zábřežského komorního orchestru pod vedením dirigenta pana Milana Plodka.