Příprava na bouzovský jarmark 2017

V sobotu 25.11. se na faře sešly místní děti se svými rodiči, aby připravily něco dobrého na Misijní jarmark konaný v rámci rozsvícení stromečku v prvním adventním víkendu na náměstí obce Bouzov. Panovala spokojená a tvořivá atmosféra…

Misijní jarmark®
Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale je možností mezigenerační spolupráce ve farnostech. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací. Misijní jarmark® může být navázán na společenskou událost, setkání, bohoslužbu, které následně přidá i rozměr pomoci nejchudším… z webu PMD

Pořad bohoslužeb na Dušičky

Pořad bohoslužeb na Dušičky v bouzovské farnosti

Středa 1.11.2017 – Slavnost VŠECH SVATÝCH
=> v 18.00h mše svatá v hřbitovním kostele sv. Máří Magdaleny

Čtvrtek 2.11.2017 – Památka VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
=> v 17.00h pobožnost na hřbitově s výkropem hrobů

Hodová mše svatá

Hody BouzovŘímskokatolická farnost Bouzov si Vás dovoluje pozvat na Hodovou mši svatou, slouženou na náměstí obce Bouzov

dne 24.září 2017 v 9:30 hod.

Mše svatá bude ze slavnosti sv. Václava, patrona země České a obětována bude za živé a zemřelé občany Bouzova a Střemeníčka.

Při mši svaté také poděkujeme a požehnáme plody/úrodu z našich zahrádek a polí. Účast ve slavnostních krojích a uniformách vítána.

Poutní mše svatá k Máří Magdaleně

Bývalý farní dnes filiální kostel sv. Máří Magdaleny leží ca. 500 m za obcí Bouzov směrem na Hvozdečko. Založen byl pravděpodobně v 11 stol. ještě dříve než samotný Hrad.

Neděle 23.7.2017 v 9:30 hod.
Celebruje P. Metoděj R. Hofman OT.

Mše sv. v kostele sv. Gotharda (pod hradem) nebude.

Závěr školního roku 2016/2017

Na závěr školního roku 2016/2017 byla v pátek 30.6. v kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá a po ní proběhla již tradičně „opékačka“ na farní zahradě.

Paralelně proběhla táborová porada s rodiči dětí, kteří na závěr prázdnin jedou na společný tábor.

Boží Tělo 2017

V neděli 18.6. se v naší bouzovské farnosti konala slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Zde můžete zhlédnout fotografické ohlédnutí:

Noc kostelů 2017

V pátek 9.6. se naše farnost zapojila do Noci kostelů, kdy se místní chrámy otevírali všem návštěvníkům k nahlédnutí. My jsme zvolili variantu nerušené možnosti prohlídky kostela sv. Gotharda s případnou tichou adorací. Kostel byl nasvícen pouze svícemi což s tiše hrajícím gregoriánským chorálem vyvolalo neopakovatelnou povznášející atmosféru. Kostel bylo možno navštívit od 17.00 do 22.00 čehož využilo nemalé množství přespolních návštěvníků.

Pastorační rada 5.6.2017

V pondělí 5. června byla po mši svaté uspořádána na faře pastorační rada. Byla projednána následující témata:

 

Pátek 9.6. – Noc kostelů
I letos se zapojí do celostátní akce naše farnost. Kostel bude otevřen pro širokou veřejnost mezi 17.00 – 20.00 k tiché návštěvě.

Neděle 18.6.- Slavnost Božího Těla
V neděli 18.6. bude v 9.30h v naší farnosti slavena Slavnost Těla a Krve Páně. Již tradičně k ní patří průvod obcí se zastavením u čtyř oltářů a požehnáním obci a občanům.

Pátek 30.6. – Opékačka na farní zahradě
V pátek 30.6. v 18.00h bude sloužena dětská mše svatá na závěr školního roku. Po ní bude “opékačka” na farní zahradě. Paralelně proběhne táborová porada pro rodiče, kteří jedou s malými dětmi na farní tábor.

Čtvrtek 6.7. – Březina
Ve čtvrtek 6. 7. v 15.00h bude v Březině v tamní kapličce sloužena mše svatá.

Čtvrtek 20.7. – úklid kostela sv. Máří Magdaleny
Provedeme úklid hřbitovního kostela sv. Máří Magdaleny před chystanou poutí.

Neděle 23.7. – POUŤ K SV. MÁŘÍ MAGDALENĚ
Srdečně zveme na poutní mši svatou ke sv. Máří Magdaleně. Mše sv. se koná v 9.30hod. Mše sv. v kostele sv. Gotharda (pod hradem) ten den nebude.

Sobota 5.8. – Olešnice
V sobotu 5.8. v 15.00h bude v Olešnicích v tamní kapličce sloužena mše svatá.

Sobota 12.8. – Hvozdečko
V sobotu 12.8. v 17.00h bude ve Hvozdečku v tamní kapličce sloužena mše svatá. Dle aktuální situace (plánovaná rekonstrukce kapličky) bude mše svatá sloužena uvnitř kapličky nebo na venkovním prostranství.

Neděle 27.8. – FARNÍ DEN
V neděli 27.8. proběhne v naší farnosti Farní den. Mše svatá bude sloužena vyjímečně ve 14.00h. Po ní proběhne na farním dvoře společné posezení.

Příští pastorační rada bude 16.8. po mši sv.

Ohlédnutí za Sousedským posezením 2017

Sousedské posezení proběhlo v neděli dne 7. května u příležitosti bouzovské pouti a dne matek. Maminky dostali od přítomných mužů ke svému svátku malou kytičku a děti si mohli „zadovádět“ na skákacím hradu. Celé posezení se neslo v příjemné sousedské atmosféře.
Na organizaci se podílela ŘKF Bouzov a Místní organizace KDU-ČSL Bouzov. Akci finančně podpořila Obec Bouzov, za což jí, zejména jménem dětí, patří upřímné díky.

 

Pouť ke sv. Gothardovi a Sousedské posezení

V Neděli 7.5. oslavíme na Bouzově poutní mši svatou ke cti svatého Gotharda, kterému je zasvěcen místní chrám.

Začátek slavnosti je v 9.15h, kdy se vyjde liturgickým průvodem z náměstí obce do kostela sv. Gotharda.

Odpoledne pak na náměstí obce v 15.00h proběhne Sousedské posezení u příležitosti místní pouti a dne svátku matek.
Skákací hrad pro děti zdarma a malá kytička pro maminky. Srdečně zveme širokou věřejnost!!