Farní časopis

Farní Trouba

“mějtež pozor na zvuk trouby“
(Jeremiáš 6,17)

 

 

Vážení a milí čtenáři občasníku „Farní trouba“.

Zpravodaj tohoto jména vznikl ve farnosti Bouzov a velmi rychle se rozšířil do sousedních farností. Má již svou tradici. Věříme, že se vám čtenářům bude nejenom líbit, bude vás bavit, inspirovat, informovat, ale také poroste v počtu a kvalitě příspěvků. To opravdu záleží také na vaší schopnosti a odvaze se zapojit. Přejeme nám všem užitečnou četbu.
Redakce.

Přispívat můžete zde: farnost.bouzov(at)gmail.com

Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Trouba a můj zvuk je vlastně trojhlas. Aby nedošlo k záměně s jistým podobně znějícím pejorativním výrazem, odkazuji vás na výše uvedený text převzatý z kralického překladu Písma Svatého, který je motem redaktorů, kterým vděčím za svůj hlas.

O čem všem se bude v mých rubrikách psát…
– Co se doma upeče aneb o životě ve farnostech i mimo farnosti
– Všímálek si bude všímat toho, co může být důležité i pro vás
– Trumpetka dětský sloupek bude patřit samozřejmě dětem
– Historické okénko nahlížíme do dějin jednotlivých farností
– Kalendář nás seznámí s připravovanými akcemi
– Impulsy pro život v církvi i mimo církev
– Různé a jiné aneb vše možné

Na těchto odkazech si můžete stáhnout nová čísla farního časopisu…

Farní Trouba č.106 / 26.11.2017

Farní Trouba č.105 / 14.12.2014

Farní Trouba č.104 / 7.9.2014

Farní Trouba č.103 / 13.4.2014

Fa rní Trouba č.102 / 20.7.2013

Farní Trouba č.101

 Farní Trouba č.100 

 

Farni Trouba zvláštní číslo 7

Farní Trouba č.99

Farni Trouba č.98

Farni Trouba č.97

Farni Trouba č.96

Farni Trouba č.95

Farni Trouba č.94