12

Přítomni : P. Metoděj, p. L. Vařeková, K. Kubíčková , E. Vařeková, I. Kopečná, B. Putíková, M. Beďačová, M. Foltasová , L. Macek ml., H. Dvořáčková

Program :

 1. Plán ,,kapličkových“ bohoslužeb do konce roku :
  9.9.2018 v 15.00 hod – mše sv. v kapli na Dolách
  2.12.2018 v 15.00 hod. mše sv. v kapli v Kozově
 2. Hodová mše sv. Bouzov –
  - 30.9.2018 v 9.30 hod na náměstí v Bouzově
  (zajištění laviček, ozvučení a potřeb pro mši sv. – p. Macek, p. Vařeková, p. Foltasová, p. Beďač, p. Nejedlý, p. Macková, p. Beranová – domluví se mezi sebou)
  - Pouze lavice z fary, popřípadě z Hvozdečka (jsou lepší, nehroutí se- poprosit Rychlou rotu ?? ), žádné židličky z Obce
  - V případě deštivého počasí bude mše případně přesunuta do kostela sv. Gotharda. V 7:00 zavolat Otci Metodějovi a domluvit místo konání dle aktuálního počasí.
  - Hudební doprovod dechovka – zajišťuje B. Putíková
  - Po mši sv. kafe (zajišťuje L. Macek + p. Beranová) a koláčky (zajišťuje E. Vařeková)
  - Ozvučení – I. Kopečná kontaktuje Nejedlé
  - Výzdoba – p. Macková a p. Beranová (domluví se)
 3. 28.9.2018 bude mše sv. v 9:00 hod. (sv. Václav)
 4. ,,Dušičky“ Bouzov, Luká
  1. Čtvrtek 1.11.2018 v 16.30 hod. pobožnost a výkrop hřbitova u sv. Maří Magdaleny
  2. Pátek 2.11.2018 v 18.00 hod mše sv. u Maří Magdaleny
  3. Neděle 4.11.2018 ve 14.00 hod. pobožnost na hřbitově v Luké
 5. Farní trouba – vyjde 28.10.2018. Uzávěrka příspěvků je 22.10.2018 (Dušičky, lampionový průvod, adventní soutěž, sv. Mikuláš)
 6. Neděle 9.12 bude v kostele sv. Mikuláš
 7. Bouzovské noviny uzávěrka 6.10 – naposílat příspěvky (L. Macek)
 8. Pastorační rada se bude konat 23.11.2018