13

Výsledky Tříkrálové sbírky na Bouzovsku v roce 2019

 

Bouzov + Doly

17 521

Hvozdečko

3 366

Olešnice

3 980

Podolí

4 443

Kovářov

2 123

Jeřmaň

2 220

Kozov, Blažov, Kadeřín, Bezděkov, Svojanov  

13 429

Celkem

47 082