03
 1. Postní doba – křížové cesty v kostele sv. Gotharda
     10.3. senioři
     17.3. rodiče
     24.3. děti a mládež
     31.3. lektoři
     7.4. ministranti
     14.4. Květná neděle ( pašije – sv. Lukáš)

 2. Bohoslužby – Velikonoce
  18. 4. Zelený čtvrtek – Bouzov 16.30 h.
  19.4. Velký pátek – Bouzov 18.00 h. ( křížová cesta – děti, pašije – sv. Jan)
  20.4. Bílá sobota – Bouzov 21.30 h.
  Chudobín – 16.30 h
  Měrotín - 18.30h
  Luká – 19.30 h
  21.4. neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Bouzov 9.00 h
  + svěcení pokrmů
  22.4. Pondělí velikonoční – Bouzov 8.30 h
  Měrotín – 7.30 h
  Chudobín – 16.30 h
  Luká – 18.00 h

 3. Velikonoční úklid – sobota 13.4.od 9. 00 h

 4. Svátost smíření – pátek 12.4. (od 17.00 h. a pak po mši), neděle 14.4. ( od 8.30 h – 10.30 h )

 5. Farní trouba – vyjde na Květnou neděli 14.4. 2019, ( příspěvky nejpozději do 9.4.2019)

 6. Postní duchovní obnova pro manžele – 6. 4.2019 Bouzov

 7. Biřmování – vyhlásit přípravu, začátek 5.4.
     - setkání budou vždy první pátek v měsíci a účast na mších je povinná
     - příprava je pro všechny farnosti

 8. Sv. Jiří - ve středu 24.4. bude mše v kapli v Jeřmani v 18.00 h, (mše 26.4. na Bouzově se ruší a bude přesunuta na 29.4.)

 9. Výlet 8. 5. – Bílá Voda + Janský Vrch - vyhlásit ve farnostech

 10. Příští pastorační rada bude v pondělí 29.4. po mši sv.