11
 1. Farní výlet – 8.5.2019 – Bílá Voda, Javorník
  • odjezd v 7.00 od školy
  • návrat cca 18.-19.00 hod.
  • autobus P. Plhák (zajistí H. Dvořáčková)

 2. Mše v kapličkách :
  • Svojanov – 4. 5. – v 10.00 hod.
  • Javoříčko – 6.5. – v 18.00 hod.
  • Kovářov – 18.5. – v 10.00 hod.
  • Blažov – 25.5. – v 17.00 hod.
  • Bezděkov – 15.6. – v 17.00 hod.
  • Březina – 13.7. – v 17.00 hod.

 3. Boží Tělo – 16.6. 2019 v 9.30 hod. - oltáře a hudba jako obvykle

 4. Májové pobožnosti - pondělí, úterý, čtvrtek, neděle – vždy v 19.00 hod.

 5. Noc kostelů – pátek 24.5. – bude adorace v kostele ( 17.00 - 22.00 hod.,zajistí p. Vařeková E. a Foltasová M.)

 6. Závěr školního roku - 28.6. v 18.00 hod
  • dětská mše sv., po mši opékačka na farní zahradě ( pozvánku do BN zajistí M. Foltasová)

 7. Sousedské posezení – neděle 5.5.2019 od 15.00 hod. na náměstí
  • kdo by mohl pomoci přijít prodávat, bude vítán