13

Pořad vánočních bohoslužeb

Farnost

  24. 12.     25. 12.     26. 12.       1. 1.    

 Bouzov

21:00 9:00 9:00 9:00

 Chudobín   

16:00 11:45 11:45 11:45

 Luká

24:00 10:30 10:30 10:30

 Měrotín

22:30 7:30 7:30 8:00

 

Jesličková hra Bouzov – 24.12.2019

14:00 hod v bouzovském kostele začínáme naše Putování do Betléma. Přijďte se podívat, jak to tehdy bylo, když se narodil Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známé koledy. Postavit si figurku do Betléma. A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.

 


Pozvánka na mši za arcivévodu Evžena

srdečně zveme na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Mše svatá se koná v neděli 29. prosince u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí. Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní i koledy…

 


Tříkrálový koncert Bouzov – 5.1.2020

17:00 hod v Radničním sále.

Zazní skladby v podání Zábřežského komorního orchestru:
Pavel Josef Vejvanovský: Serenade per orchestra - Andante
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata á 4
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina á 8
František Václav Míča: Zpívaná rozjímání – Sinfonia, Aria 2., Aria 6., Aria 9., Aria 12., Coro
Edvard Grieg: Peer Gynt - Aase´s Deth, Anitra´s Dance, In the Hall of Mountain King, Solvieg´s Song

Dirigent: Milan Plodek
Soprán: Hana Suchá
Trubka: Stanislav Bartošek ml., Stanislav Bartošek st.