18

Pořad bohoskužeb ve farnostech Chudobín, Měrotín, Luká a Bouzov.

 

Zelený
Čtvrtek 

Velký
Pátek

Bílá
Sobota 

Neděle
Zmrtvýchvstání 

Chudobín 

 -  15:00    15:00  10:30 

 Měrotín

 -  17:00    19:30   7:30

 Luká

  17:00   17:00    18:00  10:30 

 Bouzov

 18:30   19:00    20:30   9:00