17

SrMarie Magdalenadečně zveme na poutní mši svatou u příležitosti patrocinia hřbitovního kostela sv. Máří Magdaleny

NEDĚLE 18. ČERVENCE 2021
V 10:30 HOD.

CELEBRUJE P. TOMÁŠ GREGŮREK OCr.
novokněz Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání
(mše sv. v kostele sv. Gotharda pod hradem nebude).

Hřbitovní kostel sv. Máří magdaleny se nachází 500m za obcí směrem na Hvozdečko.

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, jediný řád českého původu, se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou (1211 – 1282) u kostela sv. Haštala v Praze.