19

Pozvánka na hodovou mši svatou slouženou na náměstí obce. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena v kostele sv. Gotharda.

Hody 2022