16

 Bílá sobota - 11.4.2020

 

 14.3.2020

Číst dál: Upozornění farníkům - nouzový stavVážení věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se s okamžitou platností nedělní mše svaté vyhlašují jako NEVEŘEJNÉ! Účastnit se jich mohou poze Ti, kdo na ni dali intenci.

Pro ostatní platí prohlášení České biskupské konference, pod kterým je podepsán náš arcibiskup Jan:
"Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny."

Přenos mše svaté se pokusíme zajistit živým vysíláním na facebooku na stránkách farnosti.

https://www.facebook.com/FarnostBouzov/

Pořad vánočních bohoslužeb

Farnost

  24. 12.     25. 12.     26. 12.       1. 1.    

 Bouzov

21:00 9:00 9:00 9:00

 Chudobín   

16:00 11:45 11:45 11:45

 Luká

24:00 10:30 10:30 10:30

 Měrotín

22:30 7:30 7:30 8:00

 

Jesličková hra Bouzov – 24.12.2019

14:00 hod v bouzovském kostele začínáme naše Putování do Betléma. Přijďte se podívat, jak to tehdy bylo, když se narodil Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známé koledy. Postavit si figurku do Betléma. A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.

 


Pozvánka na mši za arcivévodu Evžena

srdečně zveme na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Mše svatá se koná v neděli 29. prosince u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí. Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní i koledy…

 


Tříkrálový koncert Bouzov – 5.1.2020

17:00 hod v Radničním sále.

Zazní skladby v podání Zábřežského komorního orchestru:
Pavel Josef Vejvanovský: Serenade per orchestra - Andante
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata á 4
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina á 8
František Václav Míča: Zpívaná rozjímání – Sinfonia, Aria 2., Aria 6., Aria 9., Aria 12., Coro
Edvard Grieg: Peer Gynt - Aase´s Deth, Anitra´s Dance, In the Hall of Mountain King, Solvieg´s Song

Dirigent: Milan Plodek
Soprán: Hana Suchá
Trubka: Stanislav Bartošek ml., Stanislav Bartošek st.

V sobotu 30. prosince se uskutečnil v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí obce Bouzov Misijní jarmark. Byly zde nabídnuty různé předměty a výrobky, které děti se svými rodiči a prarodiči vyrobily týden předem. Bouzovské ženy napekly cukroví a sladkosti. Výrobky k prodeji v hodnotě několika tisíc korun také věnovali familiáři Německého řádu. Celá dobročinná akce přinesla výtěžek 14.300,- korun, které poputují prostřednictvím Papežských misijních děl nejchudším dětem na světe. Děkujeme za vaše otevřená srdce :-)

 

Srdečně zveme děti u příležitosti konce liturgického roku na Církevní silvestr:

Číst dál: Dětský církevní silvestr

 

Pátek 1. 11. 2019 v 18.00 hod.
Mše sv. ve hřbitovním kostele sv. Máří Magdaleny.

Sobota 2. 11. 2019
15:00 - Pobožnost na hřbitově s výkropem hrobů.
16:00 - Mše svatá

 

Přítomni : P. Metoděj, p. E. Vařeková, M. Beďačová, L. Macek ml. , I. Kopečná, H. Dvořáčková

Program :
1. Neděle 1.9.2019 – Farní den – mše sv. ve 14.00 hod, po mši pohoštění na faře

2. Neděle 8.9.2019 – žehnání školních aktovek – ohlášky!

3. Hodové mše sv. :
     1.9 Doly
     15.9. Jeřmaň
     29.9. Bouzov, Střemeníčko
     6.10. Kozov, Kadeřín
     13.10. Podolí
     20.10. Hvozdečko, Svojanov, Březina
     27.10. Bezděkov
     10.11. Olešnice, Blažov

4. Sobota 28.9. 2019 – Slavnost sv. Václava - mše v Ješově – 10.30 hod.

5. Neděle 29.9.2019 - Hodová mše sv. na náměstí - Bouzov

  • Doprovod dechová hudba "Holoubci" - kontaktuje Bára Vařeková. Ti pak hned pokračujís panem farářem do Vojtěchova.
  • Nachystat lavičky (z fary den předem, nebo z Hotelu jako minulý rok)
  • Marie Baďačová a Anička Beranová chystají oltář

   Neděle 29.9.2019 – mše sv. - Vojtěchov – 10.45 hod.

6. Dušičky 2019
   - 1.11. – M. Magdalena - v 18.00 hod. - mše
   - 2.11.- M. Magdalena – v 15.00 hod. - pobožnost, výkrop
   Oznámení – Luboš M. – Bouzovské noviny, Eva V. - plakáty

7. Barborková mše Kozov – sobota 7.12. v 15.00 hod.

8. Pastorační rada – 6.11.2019