02

Pořad vánočních bohoslužeb

Farnost

  24. 12.     25. 12.     26. 12.       1. 1.    

 Bouzov

21:00 9:00 9:00 9:00

 Chudobín   

16:00 11:45 11:45 11:45

 Luká

24:00 10:30 10:30 10:30

 Měrotín

22:30 7:30 7:30 8:00

 

Jesličková hra Bouzov – 24.12.2019

14:00 hod v bouzovském kostele začínáme naše Putování do Betléma. Přijďte se podívat, jak to tehdy bylo, když se narodil Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známé koledy. Postavit si figurku do Betléma. A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.

 


Pozvánka na mši za arcivévodu Evžena

srdečně zveme na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Mše svatá se koná v neděli 29. prosince u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí. Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní i koledy…

 


Tříkrálový koncert Bouzov – 5.1.2020

17:00 hod v Radničním sále.

Zazní skladby v podání Zábřežského komorního orchestru:
Pavel Josef Vejvanovský: Serenade per orchestra - Andante
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata á 4
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina á 8
František Václav Míča: Zpívaná rozjímání – Sinfonia, Aria 2., Aria 6., Aria 9., Aria 12., Coro
Edvard Grieg: Peer Gynt - Aase´s Deth, Anitra´s Dance, In the Hall of Mountain King, Solvieg´s Song

Dirigent: Milan Plodek
Soprán: Hana Suchá
Trubka: Stanislav Bartošek ml., Stanislav Bartošek st.

V sobotu 30. prosince se uskutečnil v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí obce Bouzov Misijní jarmark. Byly zde nabídnuty různé předměty a výrobky, které děti se svými rodiči a prarodiči vyrobily týden předem. Bouzovské ženy napekly cukroví a sladkosti. Výrobky k prodeji v hodnotě několika tisíc korun také věnovali familiáři Německého řádu. Celá dobročinná akce přinesla výtěžek 14.300,- korun, které poputují prostřednictvím Papežských misijních děl nejchudším dětem na světe. Děkujeme za vaše otevřená srdce :-)

 

Srdečně zveme děti u příležitosti konce liturgického roku na Církevní silvestr:

Číst dál: Dětský církevní silvestr

 

Pátek 1. 11. 2019 v 18.00 hod.
Mše sv. ve hřbitovním kostele sv. Máří Magdaleny.

Sobota 2. 11. 2019
15:00 - Pobožnost na hřbitově s výkropem hrobů.
16:00 - Mše svatá

 

Přítomni : P. Metoděj, p. E. Vařeková, M. Beďačová, L. Macek ml. , I. Kopečná, H. Dvořáčková

Program :
1. Neděle 1.9.2019 – Farní den – mše sv. ve 14.00 hod, po mši pohoštění na faře

2. Neděle 8.9.2019 – žehnání školních aktovek – ohlášky!

3. Hodové mše sv. :
     1.9 Doly
     15.9. Jeřmaň
     29.9. Bouzov, Střemeníčko
     6.10. Kozov, Kadeřín
     13.10. Podolí
     20.10. Hvozdečko, Svojanov, Březina
     27.10. Bezděkov
     10.11. Olešnice, Blažov

4. Sobota 28.9. 2019 – Slavnost sv. Václava - mše v Ješově – 10.30 hod.

5. Neděle 29.9.2019 - Hodová mše sv. na náměstí - Bouzov

 • Doprovod dechová hudba "Holoubci" - kontaktuje Bára Vařeková. Ti pak hned pokračujís panem farářem do Vojtěchova.
 • Nachystat lavičky (z fary den předem, nebo z Hotelu jako minulý rok)
 • Marie Baďačová a Anička Beranová chystají oltář

   Neděle 29.9.2019 – mše sv. - Vojtěchov – 10.45 hod.

6. Dušičky 2019
   - 1.11. – M. Magdalena - v 18.00 hod. - mše
   - 2.11.- M. Magdalena – v 15.00 hod. - pobožnost, výkrop
   Oznámení – Luboš M. – Bouzovské noviny, Eva V. - plakáty

7. Barborková mše Kozov – sobota 7.12. v 15.00 hod.

8. Pastorační rada – 6.11.2019

 

 1. Farní výlet – 8.5.2019 – Bílá Voda, Javorník
  • odjezd v 7.00 od školy
  • návrat cca 18.-19.00 hod.
  • autobus P. Plhák (zajistí H. Dvořáčková)

 2. Mše v kapličkách :
  • Svojanov – 4. 5. – v 10.00 hod.
  • Javoříčko – 6.5. – v 18.00 hod.
  • Kovářov – 18.5. – v 10.00 hod.
  • Blažov – 25.5. – v 17.00 hod.
  • Bezděkov – 15.6. – v 17.00 hod.
  • Březina – 13.7. – v 17.00 hod.

 3. Boží Tělo – 16.6. 2019 v 9.30 hod. - oltáře a hudba jako obvykle

 4. Májové pobožnosti - pondělí, úterý, čtvrtek, neděle – vždy v 19.00 hod.

 5. Noc kostelů – pátek 24.5. – bude adorace v kostele ( 17.00 - 22.00 hod.,zajistí p. Vařeková E. a Foltasová M.)

 6. Závěr školního roku - 28.6. v 18.00 hod
  • dětská mše sv., po mši opékačka na farní zahradě ( pozvánku do BN zajistí M. Foltasová)

 7. Sousedské posezení – neděle 5.5.2019 od 15.00 hod. na náměstí
  • kdo by mohl pomoci přijít prodávat, bude vítán

 Farnost

Zelený
čtvrtek

18. 4.

Velký
pátek

19. 4.

Bílá
sobota

20. 4.

Neděle

 21. 4.

Pondělí
velikon.

22. 4.

 Bouzov

16:30

18:00

21:30

9:00

8:30

 Chudobín

---

15:00

16:30

11:45

16:30

 Luká

18:00

19:30

20:00

10:30

18:00

 Měrotín

---

16:45

18:30

7:30

7:30

 1. Postní doba – křížové cesty v kostele sv. Gotharda
     10.3. senioři
     17.3. rodiče
     24.3. děti a mládež
     31.3. lektoři
     7.4. ministranti
     14.4. Květná neděle ( pašije – sv. Lukáš)

 2. Bohoslužby – Velikonoce
  18. 4. Zelený čtvrtek – Bouzov 16.30 h.
  19.4. Velký pátek – Bouzov 18.00 h. ( křížová cesta – děti, pašije – sv. Jan)
  20.4. Bílá sobota – Bouzov 21.30 h.
  Chudobín – 16.30 h
  Měrotín - 18.30h
  Luká – 19.30 h
  21.4. neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Bouzov 9.00 h
  + svěcení pokrmů
  22.4. Pondělí velikonoční – Bouzov 8.30 h
  Měrotín – 7.30 h
  Chudobín – 16.30 h
  Luká – 18.00 h

 3. Velikonoční úklid – sobota 13.4.od 9. 00 h

 4. Svátost smíření – pátek 12.4. (od 17.00 h. a pak po mši), neděle 14.4. ( od 8.30 h – 10.30 h )

 5. Farní trouba – vyjde na Květnou neděli 14.4. 2019, ( příspěvky nejpozději do 9.4.2019)

 6. Postní duchovní obnova pro manžele – 6. 4.2019 Bouzov

 7. Biřmování – vyhlásit přípravu, začátek 5.4.
     - setkání budou vždy první pátek v měsíci a účast na mších je povinná
     - příprava je pro všechny farnosti

 8. Sv. Jiří - ve středu 24.4. bude mše v kapli v Jeřmani v 18.00 h, (mše 26.4. na Bouzově se ruší a bude přesunuta na 29.4.)

 9. Výlet 8. 5. – Bílá Voda + Janský Vrch - vyhlásit ve farnostech

 10. Příští pastorační rada bude v pondělí 29.4. po mši sv.

Výsledky Tříkrálové sbírky na Bouzovsku v roce 2019

 

Bouzov + Doly

17 521 Kč

Hvozdečko

3 366 Kč

Olešnice

3 980 Kč

Podolí

4 443 Kč

Kovářov

2 123 Kč

Jeřmaň

2 220 Kč

Kozov, Blažov, Kadeřín, Bezděkov, Svojanov  

13 429 Kč

Celkem

47 082 Kč

Pořad vánočních bohoslužeb

Farnost

  24. 12.     25. 12.     26. 12.     31. 12.       1. 1.    

 Bouzov

21:00 9:00 9:00 9:00

 Chudobín   

16:00 10:30 10:30 16:30 11:45

 Luká

24:00 9:00 9:00 18:00 10:30

 Měrotín

22:30 7:30 7:30 8:00

 

Jesličková hra Bouzov – 24.12.2018

14:00 hod v bouzovském kostele začínáme naše Putování do Betléma. Přijďte se podívat, jak to tehdy bylo, když se narodil Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známé koledy. Postavit si figurku do Betléma. A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.

 


Pozvánka na mši za arcivévodu Evžena

srdečně zveme na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Mše svatá se koná v neděli 30. prosince u příležitosti 64. výročí jeho úmrtí. Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní i koledy…

 


Tříkrálový koncert Bouzov – 6.1.2019

17:00 hod v Radničním sále. Zazní skladby Henryho Purcella, Johanna Sebastiana Bacha, Edvarda Griega, Petera Warlocka, Edwarda Elgara v podání Zábřežského komorního orchestru pod vedením dirigenta pana Milana Plodka.

Tímto prostřednictvím bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do akce pomoci těm nejchudším, aby jim mohlo být zajištěno jídlo, výuka, základní zdravotní péče a to vše prostřednictvím Papežských misijních děl, která v místech s největší chudobou financují projekty poskytující tuto péči.

Zahřálo mě to u srdce, když jsem viděla, jak rodiče společně s dětmi na faře pečou perníčky a tím děti vedou a učí pomáhat zase jiným, kteří na tom nejsou tak dobře.

Poděkovat bych chtěla opravdu všem a to i těm, kteří si přišli balíčky koupit. Nic by nepomohlo, kdybychom cukroví napekli a neměl by si je kdo koupit. Děkuji i Senior klubu pod vedením paní učitelky Hyjánkové, který si nechal upéct rolády a řezy a tyto věnoval do prodeje.

Takto jsme mohli odeslat 11.700,- Kč. Mnohým, zejména těm nejmenším jsme svět udělali o něco růžovějším 🙂

Marie Macková

Fotogalerie