06

Pondělí velikonoční - 13.4.2020

 

Záznam živého vysílání - neděle Zmrtvýchvstání Páně. 12.4.2020.

 

 Bílá sobota - 11.4.2020

 

 14.3.2020

Číst dál: Upozornění farníkům - nouzový stavVážení věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se s okamžitou platností nedělní mše svaté vyhlašují jako NEVEŘEJNÉ! Účastnit se jich mohou poze Ti, kdo na ni dali intenci.

Pro ostatní platí prohlášení České biskupské konference, pod kterým je podepsán náš arcibiskup Jan:
"Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny."

Přenos mše svaté se pokusíme zajistit živým vysíláním na facebooku na stránkách farnosti.

https://www.facebook.com/FarnostBouzov/

Pořad vánočních bohoslužeb

Farnost

  24. 12.     25. 12.     26. 12.       1. 1.    

 Bouzov

21:00 9:00 9:00 9:00

 Chudobín   

16:00 11:45 11:45 11:45

 Luká

24:00 10:30 10:30 10:30

 Měrotín

22:30 7:30 7:30 8:00

 

Jesličková hra Bouzov – 24.12.2019

14:00 hod v bouzovském kostele začínáme naše Putování do Betléma. Přijďte se podívat, jak to tehdy bylo, když se narodil Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známé koledy. Postavit si figurku do Betléma. A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.

 


Pozvánka na mši za arcivévodu Evžena

srdečně zveme na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Mše svatá se koná v neděli 29. prosince u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí. Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní i koledy…

 


Tříkrálový koncert Bouzov – 5.1.2020

17:00 hod v Radničním sále.

Zazní skladby v podání Zábřežského komorního orchestru:
Pavel Josef Vejvanovský: Serenade per orchestra - Andante
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata á 4
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina á 8
František Václav Míča: Zpívaná rozjímání – Sinfonia, Aria 2., Aria 6., Aria 9., Aria 12., Coro
Edvard Grieg: Peer Gynt - Aase´s Deth, Anitra´s Dance, In the Hall of Mountain King, Solvieg´s Song

Dirigent: Milan Plodek
Soprán: Hana Suchá
Trubka: Stanislav Bartošek ml., Stanislav Bartošek st.

V sobotu 30. prosince se uskutečnil v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí obce Bouzov Misijní jarmark. Byly zde nabídnuty různé předměty a výrobky, které děti se svými rodiči a prarodiči vyrobily týden předem. Bouzovské ženy napekly cukroví a sladkosti. Výrobky k prodeji v hodnotě několika tisíc korun také věnovali familiáři Německého řádu. Celá dobročinná akce přinesla výtěžek 14.300,- korun, které poputují prostřednictvím Papežských misijních děl nejchudším dětem na světe. Děkujeme za vaše otevřená srdce :-)

 

Srdečně zveme děti u příležitosti konce liturgického roku na Církevní silvestr:

Číst dál: Dětský církevní silvestr